นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

ทีมOkuma -นิวซีแลนด์
ทีมOkuma -นิวซีแลนด์

พนักงานในนิวซีแลนด์ แบ่งปันความรักของการตกปลาและประสบการณ์การ
ตกปลาที่ดีเยี่ยม
- Scott Parry
- Michael (Mig) Rumney

ผล 1 - 2 ของ 2

ผล 1 - 2 ของ 2