รอกทะเล

รอกทะเล

รอกทะเล
รอกทะเล

Okuma เป็นผู้ผลิตรอกทะเล ที่มีการออกแบบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิต
เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตกปลาเหยื่อและชาว
ประมงไม่ว่าจะเป็นรอกสปินนิ่งรุ่น Azores,Makaira,Trio เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรอกทะเลไม่กี่รุ่นที่มีคุณภาพ

ผล 1 - 5 ของ 5

ผล 1 - 5 ของ 5