คันเบ็ด

OKUMA เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบและการผลิตของการประมงที่มีคุณภาพสูงต่อสู้

Inspired Fishing

OKUMA FISHING บทนำ

ที่ Okuma รอกตกปลาที่เราให้คุณได้มากกว่าเพียงแค่อุปกรณ์ตกปลาเราส่งมอบแรงจูงใจที่จะตีน้ำ, พลังงานที่จะรักษาโฟกัสและความตื่นเต้นที่แทรกกับความคาดหวังสูง

คันเบ็ด

 • [How to] How to make Okuma fishing rod?

  The minute anglers lift their rod to set a hook, they are presented with a moment filled with pure adrenaline and excitement. Fighting a fish can be thrilling and nerve-racking. Through a rod, you can feel the incredible strength of a fish, understand the water conditions beneath you, and gauge what decisions must be made to successfully land your catch. Rods play an extremely important role in the fish-catching process. A quality rod is able to absorb violent force and reduce the possibility of line breaks, helping anglers enjoy landing their fish smoothly. The design construction of your rod is a critical element in the equation. Here are the exquisite and refined techniques used by OKUMA in the production of rods.


 • [Maintenance] Maintenance instructions

  Okuma reels are made with the finest materials available in the industry. To keep your reels performing smoothly, okuma recommends having your reel serviced at least once a year. You may want to have your reel serviced more frequently, depending on how much time you spend on the water. Please find your nearest authorized service center to more service.


 • [Maintenance] Cleaning instructions

  Regular basic cleaning of your reel will help keep it in top shape. Saltwater contains highly corrosive elements that can damage your reel if they are not removed. Even though these reels are made of high quality anodized aluminum components and stainless steel alloys, and every efforts is made to prevent corrosion by incorporating our CRC process, saltwater will corrode it over time. The best way to prevent corrosion damage from occurring in your reel is to keep it clean. At a minimum, your reel should be rinsed thoroughly with fresh water after every use. Fresh water will not damage the reel and will help wash away any salt deposits that are left behind from exposure to salt water.


 • [Tech] Ultimate Flex Reinforcement (UFR®)

  Anglers will immediately recognize the benefits of Okuma’s Ultimate Flex Reinforcement (UFR®) technology through a rods light-weight and sensitive tip construction. The process of incorporating UFR®, provides three times the strength and lifting power over traditional rods. Powerful enough to bring in the toughest of fish, but sensitive enough to feel the lightest of bites.