[Australia] Angus James

Team Okuma - Angus James / OKUMA เป็นผู้นำระดับโลกในการออกแบบและการผลิตของการประมงที่มีคุณภาพสูงต่อสู้

สินค้าขายดี

[Australia] Angus James | OKUMA FISHING บทนำ

ที่ Okuma รอกตกปลาที่เราให้คุณได้มากกว่าเพียงแค่อุปกรณ์ตกปลาเราส่งมอบแรงจูงใจที่จะตีน้ำ, พลังงานที่จะรักษาโฟกัสและความตื่นเต้นที่แทรกกับความคาดหวังสูง


[Australia] Angus James

Favourite Target species:
- Redfin
- Jungle Perch
- Mangrove Jack
   
Favourite Okuma Products:
- LRF 602L 6' 2pce 1-3kg spinning rod and Epixor XT 20 spinning reel
- Helios 701L 7' 1-3kg spinning rod and Helios SX 20 spinning reel

Movies