Azores Tele Surf Rod


Azores Tele Surf Rod

Surf rods Okuma Azores Tele มีโครงสร้างคาร์บอนสูง 40T โมดูลัสสูง Toray ตัวห่อหุ้มคาร์บอน OC-9 และปลายคาร์บอนแข็ง

- โครงสร้างคาร์บอนสูงโมดูลัสของ Toray 40T
- ตัวหุ้มคาร์บอนด้านนอก OC-9 และปลายคาร์บอนที่เป็นของแข็งบนก้านโต้ไกล
- คู่มือกรอบการกดลึกของฟูจิ
- เม็ดมีด Fuji Alconite สำหรับการเสียดสีของสายถัก
- ที่นั่งรีลท่อ DPS ของฟูจิ
- ด้ามจับกันลื่น
- กระเป๋าเดินทางคุณภาพสูง

จัดการประเภท A

Azores-tele-surf-Handle-A

สเปค

Azores Tele Surf Rod

แบบอำนาจความยาวส่วนหล่อน้ำหนัก (g)ความยาวของด้ามจับจำนวนไกด์จัดการสไตล์น้ำหนัก (g)
AZ-S-1446H-TH4.30m6-Tele100-250670mm4+TipA473