Wave Power Rod (2020 new)


Wave Power Rod (2020 new)

Okuma Wave Power Rod มีโครงสร้างเปล่า 24T GT และคู่มือการกดลึกที่ทนต่อ saltwater


- โครงสร้างเปล่า 24T GT
- คู่มือการกดลึกที่ทน Saltwater
- ที่นั่งม้วนแผ่น Okuma DPS
- ด้ามจับกันลื่น

จัดการประเภท : 

สเปค

Wave Power Rod

แบบอำนาจความยาวส่วน

ล่อ Wt. (g)

ความยาวหน้าผาก

ความยาวของด้ามจับจำนวนไกด์น้ำหนัก (g)
WP-S-1403HH4.2m3-pcs100-200N/A670mm5+Tip585
WP-S-1403XHXH4.2m3-pcs120-250N/A670mm5+Tip601
WP-S-1503HH4.5m3-pcs100-200N/A670mm5+Tip617
WP-S-1503XHXH4.5m3-pcs120-250N/A670mm5+Tip634