Wave Power Rod (2020 new)


Wave Power Rod (2020 new)

Okuma Wave Power Rod มีโครงสร้างเปล่า 24T GT และคู่มือการกดลึกที่ทนต่อ saltwater


- โครงสร้างเปล่า 24T GT
- คู่มือการกดลึกที่ทน Saltwater
- ที่นั่งม้วนแผ่น Okuma DPS
- ด้ามจับกันลื่น

จัดการประเภท : 

สเปค

Wave Power Rod

แบบ อำนาจ ความยาว ส่วน

ล่อ Wt. (g)

ความยาวหน้าผาก

ความยาวของด้ามจับ จำนวนไกด์ น้ำหนัก (g)
WP-S-1403H H 4.2m 3-pcs 100-200 N/A 670mm 5+Tip 585
WP-S-1403XH XH 4.2m 3-pcs 120-250 N/A 670mm 5+Tip 601
WP-S-1503H H 4.5m 3-pcs 100-200 N/A 670mm 5+Tip 617
WP-S-1503XH XH 4.5m 3-pcs 120-250 N/A 670mm 5+Tip 634