Okuma Fishing Tackle Inspired Fishing

ตกปลา Saltwater

ตกปลา Saltwater
ตกปลา Saltwater

ไม่ว่าคุณจะไล่ตามปลาทูน่าหางเหลืองปลาคิงฟิชหรือแม้กระทั่งมาร์ลินกลุ่มผลิตภัณฑ์ saltwater ของ OKUMA FISHING นั้นมีความแข็งแรงและความทนทานที่คุณสามารถพึ่งพาได้

  • Sailfish and Tuna Rigging

    Okuma Product Development Manager John Bretza was down at Zancudo Lodge in Costa Rica doing some fishing for Sailfish and Tuna.