Okuma Fishing Tackle Inspired Fishing

ตกปลาน้ำเค็ม

ตกปลาน้ำเค็ม
ตกปลาน้ำเค็ม

ไม่ว่าคุณจะตก ปลาทูน่าปลาหางเหลือง, คิงฟิชหรือแม้กระทั่งมาร์ลิน
โอคูม่า ประมงน้ำเค็ม เป็นสายผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงและทนทานที่คุณสามารถใช้งาน

  • Sailfish and Tuna Rigging

    Okuma Product Development Manager John Bretza was down at Zancudo Lodge in Costa Rica doing some fishing for Sailfish and Tuna.