[Thông tin sản phẩm] Các spinning reels có đi kèm với cuộn dự phòng không?

Inspired Fishing

OKUMA FISHING [Thông tin sản phẩm] Các spinning reels có đi kèm với ống cuốn dự phòng không? Giới thiệu

OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD. là nhà cung cấp và nhà sản xuất Đài Loan trong ngành Hàng thể thao. OKUMA FISHING đã mang đến cho khách hàng của chúng tôi chất lượng cao Spin reel, reelcasting, Trolling reel, Fly reel, Fishing Rod , Freshwater Fishing, Saltwater Fishing, Surf, Jigging, Fly Fishing, Poping, Bass từ năm 1986. Với cả technology tiên tiến và 31 năm Trải nghiệm, OKUMA FISHING luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

[Thông tin sản phẩm] Các spinning reels có đi kèm với cuộn dự phòng không?

Kiểm tra danh mục, nếu có thông tin về ống chỉ phụ, điều đó có nghĩa là cuộn đi kèm với ống chỉ dự phòng.