Okuma Fishing Tackle The Point Of Connection

Inspired Fishing

OKUMA FISHING 's Fishing Rods and Reels Sản xuất

Có trụ sở tại Đài Loan, OKUMA FISHING TACKLE CO., LTD. là một cần câu và cuộn nhà sản xuất trong ngành công nghiệp hàng thể thao.

Chất lượng và giá cả phải chăng thiết bị đánh bắt cá - chẳng hạn như Fly Rods , Float Rods, và Spinning Rods; cuộn cá bao gồm Spinning, Baitcast, Trolling, và Fly cuộn, tất cả đều được làm bằng vật liệu tiên tiến và thiết kế năng động, từ năm 1986.

OKUMA FISHING quyết câu cá của OKUMA FISHING là lựa chọn tốt nhất cho việc câu cá freshwater và saltwater . Với hơn 31 năm kinh nghiệm thiết bị câu cá, OKUMA FISHING cung cấp các loại cần câu và cuộn chất lượng tuyệt hảo để đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng.

Kết quả 1 - 24 Của 220
Đặc điểm kỹ thuậtHoạt động
Avenger Spinning Reel (2019 MỚI)
Avenger Spinning Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Skyliner Spinning Reel (2019 MỚI)
Skyliner Spinning Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Altera Spinning Reel (2019 MỚI)
Altera Spinning Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Hàm Spinning Reel (2019 MỚI)
Hàm Spinning Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Cuộn quay Azaki (2019 MỚI)
Cuộn quay Azaki (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Ceymar XT Phù hợp với FD Reel (2019 MỚI)
Ceymar XT Phù hợp với FD Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Carbonite V2 Match Reel (2019 MỚI)
Carbonite V2 Match Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Tùy chỉnh Đen Feeder Reel (2019 MỚI)
Tùy chỉnh Đen Feeder Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Carbonite XP Feeder Reel (2019 MỚI)
Carbonite XP Feeder Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Bắt đầu quay Reel (2019 MỚI)
Bắt đầu quay Reel (2019 MỚI)
Thêm vào giỏ hàng
Helios SX Spinning Reel
Helios SX Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Inspira Spinning Reel
Inspira Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
RTX Spinning Reel
RTX Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Epixor XT Spinning Reel
Epixor XT Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Epixor LS Spinning Reel
Epixor LS Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Ceymar Spinning Reel
Ceymar Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Ceymar XT Spinning Reel
Ceymar XT Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Pulzar Spinning Reel
Pulzar Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Cuộn sợi Alaris
Cuộn sợi Alaris
Thêm vào giỏ hàng
Aria Spinning Reel
Aria Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Proton Spinning Reel
Proton Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Hồng ngọc Spinning Reel
Hồng ngọc Spinning Reel
Thêm vào giỏ hàng
Ringer Spinning Reel chết
Ringer Spinning Reel chết
Thêm vào giỏ hàng
Cuộn sợi Fina Pro XP
Cuộn sợi Fina Pro XP
Thêm vào giỏ hàng

Kết quả 1 - 24 Của 220